Teaterkulturen i Finnmark

6807229198_f6cb90b27fTeaterkulturen i Finnmark er av relativt ny dato og har ingen spesiell historisk forankring i Finnmarks eller samenes kultur. Samenes interesse for teaterkulturen ble så smått vekket på 60-tallet da Riksteateret turnerte i de samiske områdene med et dukketeater på samisk språk. Dette ble gjort i samarbeid med de samiske kulturarbeidere, som la forholdene til rette for teateroppsetninger på skoler, barnehager og kulturlokaler.

Det samiske nasjonalteateret Beaivváš, som er knyttet til kulturhuset i Kautokeino, er den eneste teater og profesjonelle kulturinstitusjonen i Norge med samisk som utøverspråk. Teateret ble dannet i 1981, men ble ikke tatt med i statsbudsjettet før i 1991. I 2002 begynte de å få støtte fra Sametinget.

Hele året turnerer de i de samiske områdene, og også i nabolandene. I alt har de 70 reisedøgn i året. I alle år har teateret samarbeidet med Samisk Høyskole, Teaterhøyskolen i Luleå, Scene Finnmark, Samiska Teatern i Kiruna, Åarjelhsaemien Teatere i Mo i Rana og Tärnaby, samt Hålogaland Teater både i forhold til oppsetninger og utdannelse innen teaterkunst.

Teateret feiret sitt 30-årsjubileum i 2011 med storoppsetningen Våre Vidder/Min duoddarat som Mikkel Gaup hadde regien på. Han er kanskje den mest kjente samiske skuespilleren i Norge, i tillegg til Bjørn Sundquist, med lang erfaring fra tv og teater. Gjennombruddet ble den Oscar-nominerte Veiviseren i 1987. Siden har han opptrådt i mange teateroppsetninger, aller sist ved Hålogaland Teater i stykkene Teddy uten filter og Bør Børson Jr.

Det Samiske Nasjonalteateret er som et teater skal være, med instruktører, dramatikere, scenografer, kostymedesignere, filmfolk, sminkører og selvfølgelig teatersjef. Haukur J. Gunnarsson tiltro denne stillingen i 2007. Teateret kan skilte med 20 årsverk, hvorav 10 går til engasjering av innleid personal innen alle de ovenfornevnte kategoriene. Nå ønsker de å “gi Norge et kultur- og språkpolitisk løft i symboltunge 2014” med et nytt teaterbygg. Teatersjefen mener det er på tide at Det Samiske Nasjonalteateret får sitt eget hjem, “en arena som kan forsterke Norge som kulturnasjon og gi det samiske samfunn en arena for formidling, identitet og språkutvikling”. Søknaden ligger til behandling i Sametinget.

Bjørn Sundquist kan ikke utelates i sammenhengen mellom Finnmark og samiske skuespillere. Han er født i Hammerfest i 1948 og er av samisk opprinnelse på morssiden. Han startet sin karriere som gitarist i bandet The Guys i Hammerfest på 60-tallet, men det var skuespill som lå hans hjerte nærmest. I 1972 ble han fast ansatt ved Det Norske Teater i Oslo og senere ved Nasjonalteateret. I 2005 ble han kåret til det siste århundrets beste mannlige skuespiller. Han er den skuespilleren i Norge som har flest Amanda-priser. Han er også tildelt både Teaterkritikerprisen, Æres-Amanda, Gullruten, Finnmark Fylkes Kulturpris og Gammleng-prisen.

I sommer har Várdobáiki samisk senter satt opp barneteater som et prosjekt der senteret dekket alle kostnader. Alle barn i alderen 8-14 år, uansett bakgrunn, ble invitert til å delta i denne samiske oppsetningen som hadde urpremiere på Gállogieddi 9. juli. Senteret vil gjenta suksessen med flere stykker utover høsten etter at skolene har startet opp.