Mobile samer

Gamle tradisjoner i en ny verden

samer4Samefolket har levd helt nord i Skandinavia lenge før de første nordmennene dukket opp – lenge før vikingene, til og med. Samene har streifet omkring i viddene i tusenvis av år, og har klart å beholde sin kultur gjennom alle disse år. Også språket har blitt bevart, det uralske urspråket er faktisk nesten uforandret. Selv etter årevis med forfølgelse og en brutal assimileringspolitikk har samene bevart sine tradisjoner og en tredel av alle samer i Norge snakker fortsatt det samiske språket i hverdagen. De mest tradisjonsrike av samene er såkalte flyttsamer – samer som fortsatt ikke har fast bopel, men heller flytter rundt sammen med reinsdyrene sine. For reinsdyrene bytter beite etter årsperiodene, og samene flytter med dem. Det har alltid vært debatter rundt dette, siden det moderne samfunnet ikke klarer å forstå at enkelte mennesker velger å holde seg til sine tradisjoner. Ja, det er vanskelig å holde seg fast til sin nomadiske livsstil når det 21. århundret har forandret verden vi bor i. Moderne teknologi er på fremgang, nye transportmuligheter har dukket opp, men samene tviholder på reinsdyrdriften. Regjeringen har forsøkt å gi samene alternative inntektskilder, prøvd å gi dem boliger for å få dem til å gå bort fra sitt tradisjonelle arbeid, men til ingen nytte – flyttsamene vil neppe gi opp sin historiske livsstil. Flyttsamene følger reinsdyrene gjennom hele året, fra vinterbeitet på vidda i de kaldere månedene til kysten der frodige beiteområder kommer frem om sommeren. Spesielt er diskusjonene rundt samebarn sterk på politisk nivå – for hvordan skal disse ungene få seg en ordentlig utdannelse, når de blir tvunget av foreldrene å flytte rundt sammen med reinene fra sesong til sesong? Løsningen for mange har blitt å la ungene gå på skole når reinsdyrene er inne på vidda om vinteren, spesielt da i Kautokeino, for deretter å gi dem lange sommerferier ute ved kysten.

Et annerledes, men underholdende liv

Nå må man ikke tro at samene og deres unge barn lever kjedelige liv, kun fordi deres sysselsetting er noe annerledes enn vår. Samene har en helt annen forståelse for planeten vi lever på, de forsøpler ikke, de sender ikke ut skadelige gasser mot atmosfæren, de invaderer ikke land på andre siden av kloden – de lever derimot et fredelig, harmonisk liv. Samtidig holder de et øye med på den moderne teknologien, det er sikkert og visst. De aller fleste har mobile telefoner, bærbare datamaskiner, satellitt-TV, snøskutere og selvfølgelig moderne vinterklær. Samene er ikke imot teknologi, selv om de holder på tradisjonene sine – de slår sikkert i hjel tiden ved å spille på mobile casinoer, akkurat som vi gjør. De har Facebook-profiler man kan besøke og de laster ned filmer, for ungdommen følger med på moderne trender. De spiller fotball, de lager musikk (ikke bare joiking, heller) og de går på festivaler. Samene lever et annerledes, men fortsatt fullverdig liv. Med tanke på all brutalitet de har gjennomgått, er det faktisk utrolig at de fortsatt er vennligsinnede mot nordmenn, og ikke minst at de fortsatt har klart å bevare sin kultur.

Reinsdyr er ikke husdyr

ren1Når de politiske debattene rundt flyttsamer blusser opp i Stortinget, glemmer de fleste politikere én veldig viktig faktor: Reinsdyr er nemlig ikke husdyr. Reinsdyr er ville dyr som tar imot hjelp fra menneskene i bytte mot pels, kjøtt og trekkraft. Derfor er det nærmest umulig å få flyttsamene til å bli fastboende – reinsdyrene vil ikke godta det. Alternativet er at samene begynner med noe helt annet og går bort fra sin tradisjonsrike livsstil. Dette kommer ikke på tale for samefolket. Nordmenn har prøvd å utrydde det samiske språket. Nordmenn har prøvd å utrydde samisk kultur. Nordmenn har presset samene nordover, opp til Finnmark og inn på viddene. Nordmenn har kjørt en hard fornorskingsprosess mot samene i flere hundre år, men alt til liten nytte. Samenes reindrift er urokkelig, akkurat som deres kultur og språk. Selv i dagens ultramoderne verden.