Lydbildet er viktig for mange kulturer

Lydbildets komponenter som sang og musikk har vært viktig for mennesker i årtusener. Sannsynligvis hadde også huleboerne en form for musikk og sang, og musikken ble nok både brukt til ritualer og til ren underholdning. Gjennom årtusenene har alle kulturer utviklet sin særegne musikk, og sitt eget lydbilde.

Lydbilde i den samiske kulturen

samisk-flagga2For samene er lydbildet utrolig viktig. Det er spesielt joiken som er unik for den samiske kulturen. Joiken har et malende lydbilde, og har flere likhetstrekk med for eksempel sangen til nordamerikanske indianere. Joik har en lang historie, som antakelig går helt tilbake til jernalderen. Joiken blir brukt både til religiøse ritualer og i mer hverdagslige situasjoner. Joiken reflekterer ofte en person, og skal vise denne personens essens. Joiken kan også reflektere et sted. Ofte synges joiken uten musikk, og det kan være lite eller ingen tekst i joiken. I de senere årene har joik også blitt blandet med moderne musikk, for å skape et unikt lydbilde.

Lydbilde i andre kulturer

Lydbilde spiller en stor rolle i de fleste kulturer, selv om de tradisjonelle lydbildene er i ferd med å forsvinne enkelte steder i verden. Likevel står den tradisjonelle musikken og sangen sterkt blant annet i flere land i Asia, blant urbefolkningen i Australia og på øyer i Stillehavet, samt i mange afrikanske kulturer. Sang, kombinert med rytmeinstrumenter, er det vanligste. Ofte er dans viktig, og man fletter inn klikkelyder og klapping. Lydbildene kan være svært varierte, og dette store mangfoldet er med på å gjøre verden litt mer interessant.

Lydbilde i norsk kultur

Selv om moderne musikk ofte dominerer, lever en del av den tradisjonelle musikken videre også i Norge. Tradisjonelle norsk sangteknikker, som stev, er faktisk iferd med å få en oppblomstring. Noen av våre eldste sanger hadde rent praktiske funksjoner. Det gjelder for eksempel dyrekall og kulokker, der det gjaldt å lokke ville dyr, eller få husdyrene hjem om kvelden. Bånsuller hadde også en praktisk funksjon, i og med at de skulle roe ned barna om kvelden.

Lydbilde i moderne kultur

I den moderne kulturen, som spillkultur, film og TV, spiller lydbilde også en viktig rolle for å få fram budskapet og stemningen. Spilleautomater er for eksempel kjent for sine tradisjonelle lydeffekter, men i dag er det også mange casinospill som har både bakgrunnsmusikk og masse lydeffekter, noe denne Dunder anmeldelsen gir et tydelig inntrykk av. Lydbildet er også viktig i reklamefilmer. Konsollspill har blitt kjent for god musikk, men alle typer spill benytter seg av musikk og/eller lydeffekter for å oppnå den rette stemningen. Dette gir i de fleste tilfeller en forbedret spilleopplevelse.

Lydbilde i film og TV

En film eller en TV-serie ville ikke vært det samme uten musikk og lydeffekter. Lydbildet kan noen ganger være så naturlig oppbygd at man ikke legger merke til det. Men man ville garantert ha lagt merke til det dersom lydeffektene var borte. Menneskene har mange sanser, så det gjelder alltid å aktivere flest mulig sanser dersom man vil engasjere seere og lyttere, det gjelder enten man skal lage en film eller spille en konsert.