Det samiske kjøkkenet

Uansett hvor i verden man befinner seg gjenspeiler matkulturen råvarene som det er best tilgang til der man er. Derfor finner vi blant annet et kjøkken med mye fisk i Japan. Dette prinsippet gjelder selvsagt også for det samiske kjøkkenet – dette gjenspeiler livet som leves lengst nord i Skandinavia.samisk-mat

Med reinsdyr på matbordet

Kjøtt av reinsdyr er nok det som i alle størst grad forbindes med det samiske kjøkkenet. Dette dyret har en lang tradisjon blant den samiske befolkningen. Da de første samene kom hit var det å jakte på villrein en veldig vesentlig del av maten, og senere ble som kjent store reinflokker temmet og gjort til privat eiendom. På denne måten har reinsdyrkjøttet fortsatt å spille en stor rolle for samene. Finnbiff, en rett med skav av reinsdyr, saus og potetmos er kanskje den mest kjente samiske retten. Men vi har også retter som bidos og reinsdyrstek som gjenspeiler denne delen av samisk kultur.

Lever av naturen, i naturen

Men det finnes selvsagt også andre ting enn reinsdyr som det samiske folket tradisjonelt har basert seg på. Fellesnevneren for de alle er at de gjerne kommer rett fra naturen. Samene levde som et jeger- og fangstfolk frem til langt inn i nyere tid, så vi finner ikke like mye av de domestiserte gårdsproduktene som er så vanlige ellers i Skandinavia. Fisk fanget i de mange ferskvannene i innlandet er populært, blant annet finnes det egne samiske oppskrifter på gjeddekaker. Langs kysten har også fisket vært viktig, og det samiske kjøkkenet baserer seg her gjerne på de fiskeslagene man kan få tak i langs kystnære områder.

Om man vil få følelsen av hvordan et liv i kontakt med naturen i harde områder som Finnmark tradisjonelt har blitt opplevd, er det viktig å la smaksløkene få føle hvilke råvarer disse områdene kan produsere. Det samiske kjøkkenet er nok blant de mest autentiske i så måte.