Den samiske forfatteren Johan Turi

johan-turiJohan Turi regnes for å være den første samiske forfatteren, og virket i årene mellom 1910 og 1930. Hans første verk, Muitalus sámiid birra, eller Min bok om samene, ble utgitt i 1910 og er oversatt til over ti språk, blant annet svensk, engelsk, ungarsk og japansk. Boken forelå imidlertid ikke på norsk før i 2011. Turi ga senere ut ytterligere to bøker, Sámi deavsttat (Samiske tekster,1920) og Duoddaris (Fra fjellet, 1931).

Den danske antropologen Emilie Demant-Hatt var en viktig inspirasjonskilde for Turi, og hun oversatte også hans første bok til dansk. Demant-Hatt ønsket å leve som nomade, og bodde i lengre tid sammen med Turi og hans familie. Til gjengjeld hjalp hun Turi med manuskriptet til boken hans: Etter sigende forskanset de to seg på en hytte i Torneträsk i flere uker høsten 1908, hvorpå Turi greide å gjøre ferdig boken han lenge hadde drømt om å skrive.

Alle de tre bøkene han skrev var hans bidrag for å gi et innblikk i samenes kulturer og tradisjon, siden han mente at samene utelukkende ble sett på av myndighetene som et problem. Turi ville forklare samenes situasjon og vise samekulturens verdi, i håp om at myndighetene ville endre sin politikk.